Sveikatos patikrinimas
Darbuotojo sveikatos patikrinimas
Visi asmenys, norintys įsidarbinti privalo tikrintis sveikatą prieš įsidarbindami, o dirbdami – pasitikrinti periodiškai.
Kaina nuo 25 EUR
Plačiau
Darbuotojų sveikatos patikrinimas:Visi asmenys, norintys įsidarbinti ar dirbantys darbo aplinkoje, kurioje galima profesinė rizika (traumos ar kitokio darbuotojo sveikatos pakenkimo tikimybė dėl kenksmingo ir (ar) pavojingo darbo aplinkos veiksnių poveikio), privalo tikrintis sveikatą prieš įsidarbindami, o dirbdami – tikrintis periodiškai, nepriklausomai nuo to kokios srities darbuotojai jie yra.Darbuotojai, atsisakę nustatytu laiku pasitikrinti sveikatą, gali būti nušalinami nuo darbo, nemokant darbo užmokesčio. Toks atsisakymas laikomas šiurkščiu darbo pareigų pažeidimu;Darbuotojas turi teisę susipažinti su išankstinių ir periodinių privalomų sveikatos tikrinimų rezultatais, nesutikęs su patikrinimo rezultatais, sveikatą pasitikrinti pakartotinai.Gydytojai, darbdaviui atstovaujantis ar jo įgaliotas asmuo turi teisę, nurodę priežastį (ypač po sunkių onkologinių ligų ir jų gydymo, po operacijų, po sunkių traumų su ilgu laikinuoju nedarbingumu ir kt.), siųsti darbuotojus neeilinio sveikatos tikrinimo. Dėl tokio tikrinimo turi teisę kreiptis ir pats darbuotojas.Šaltinis: www.vdi.lt
Vairuotojo sveikatos patikrinimas
Vairuotojų sveikatos tikrinimo tikslas – nustatyti, ar sveikatos būklė atitinka normas.
Kaina nuo 30 EUR
Plačiau
Vairuotojo sveikatos patikrinimasMedicininė sveikatos pažyma galiojimas:Vairuotojų kategorijos - AM (mopedų), A1, A2, A, B1 (motociklų), B (automobilių masė ne didesnės nei 3500 kilogramų) ir BE (B kategorijos automobilių su priekaba)10 metųVairuotojų kategorijos - C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE (automobilius, kurių masė didesnė kaip 3500 kilogramų) ir T (troleibusai) kategorijų transporto priemones. Taip pat į ją įeina visi dirbantys vairuotojais pagal darbo sutartis - taksi, greitosios pagalbos automobilių, traktorių, savaeigių mašinų vairuotojai ir pan. 2 metaiKas yra tikrinama: Vairuotojų sveikatos tikrinimo tikslas – nustatyti, ar sveikatos būklė atitinka minimalias fizinio ir psichikos tinkamumo normas, kurios yra taikomas asmenims, siekiantiems vairuoti ir vairuojantiems atitinkamos kategorijos motorines transporto priemones arba jų junginius su priekaba ir (ar) traktorius, savaeiges mašinas ir mechanizmus.Asmenims, kuriems anksčiau nebuvo leidžiama vairuoti dėl medicininių priežasčių, numatomi tik individualūs vairavimo apribojimai (pvz. leidžiama vairuoti tik dienos metu, važiuoti be keleivių, važiuoti neviršijant tam tikro nurodyto greičio, ne greitkeliais, be priekabos ir kita).Teisė vairuoti nesuteikiama asmenims, turintiems rimtų regos sutrikimų, aukštą nekoreguotą kraujo spaudimą, esant tam tikros ribos klausos susilpnėjimui, visiškam kurtumui (leidžiama vairuoti išimties tvarka vairuotojui mėgėjui), esant ryškiai neurologinei simptomatikai (dažni priepuoliai), sergantiesiems sunkiomis plaučių, širdies ligomis.Prieš sveikatos patikrinimą vairuotojai pasirašo "Vairuotojo garbės deklaraciją". Šios deklaracijos esmė - vairuotojas savo sveikatos būklę įvertina pats, o sveikatai pablogėjus privalo kreiptis į gydytoją.Atlikus profilaktinį tikrinimą, išduodama Vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininė pažyma (forma Nr. 083-1/a). Sudėtingais ir konfliktiniais atvejais, kai išvadai reikia priimti individualius sprendimus, apie tinkamumą vairuoti sprendžia Vairuotojų sveikatos tikrinimo komisija arba sveikatos priežiūros įstaigos gydytojų konsultacinė komisija (GKK). Asmuo, nesutinkantis su Vairuotojų sveikatos tikrinimo komisijos arba GKK sprendimu, per 5 darbo dienas gali apskųsti jį sveikatos priežiūros įstaigos vadovui, o įstaigos vadovo sprendimą – teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.
Darbuotojų sveikatos patikrinimas įmonėms
Darbdavio pareiga organizuoti darbuotojų sveikatos patikrinimus.
Kaina nuo 13 EUR
Plačiau
Ką reikia žinoti darbdaviams apie privalomųjų patikrinimų tvarkąDarbdavio pareiga yra organizuoti privalomus darbuotojų sveikatos patikrinimus ir sudaryti darbuotojams sąlygas pasitikrinti sveikatą darbuotojų darbo laiku;Darbuotojų pareiga yra įmonėje nustatyta tvarka pasitikrinti sveikatą;Privalomi sveikatos patikrinimai atliekami darbo laiku. Vidutinį darbo užmokestį darbuotojams už darbo laiką, kurio metu darbuotojas tikrinasi sveikatą, moka darbdavys;Darbuotojai, kurių darbo laikas nesutampa su sveikatos priežiūros įstaigos darbo laiku, (pvz. dirbant naktiniu sargu), sveikatą gali pasitikrinti ne darbo laiku;Darbuotojai, pajutę neigiamą darbo ar darbo aplinkos poveikį sveikatai, turi teisę pasitikrinti sveikatą kitu laiku, negu nustatytas privalomo sveikatos tikrinimo grafike;Darbdavys privalo suteikti darbuotojui pakankamai laiko pasitikrinti sveikatą;Darbdavys tvirtina darbuotojų, kuriems privaloma pasitikrinti sveikatą, sąrašą; su juo pasirašytinai supažindina darbuotojus;Darbuotojai, atsisakę nustatytu laiku pasitikrinti sveikatą, gali būti nušalinami nuo darbo, nemokant darbo užmokesčio. Toks atsisakymas laikomas šiurkščiu darbo pareigų pažeidimu;Darbuotojas turi teisę susipažinti su išankstinių ir periodinių privalomų sveikatos tikrinimų rezultatais, nesutikęs su patikrinimo rezultatais, sveikatą pasitikrinti pakartotinai. Reikalauti perkelti į kitą darbą, jeigu pagal Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ar sveikatos priežiūros įstaigos išvadą dėl sveikatos būklės negali dirbti darbo sutartyje numatyto darbo ar eiti pareigų;Gydytojai, darbdaviui atstovaujantis ar jo įgaliotas asmuo turi teisę, nurodę priežastį (ypač po sunkių onkologinių ligų ir jų gydymo, po operacijų, po sunkių traumų su ilgu laikinuoju nedarbingumu ir kt.), siųsti darbuotojus neeilinio sveikatos tikrinimo. Dėl tokio tikrinimo turi teisę kreiptis ir pats darbuotojas.Šaltinis: www.vdi.lt
Pažyma
Ginklui
įsigyti
Būtina pažyma norintiems įsigyti ir namuose laikyti ginklą.
Kaina nuo 50 EUR
Plačiau
Reikia turėti charakteristiką iš darbdavio ir psichiatro narkologo pažymas, arba ir psichiatro narkologo pažymas galime gauti mes už papildomą mokestį
Naujamiesčio šeimos klinika - Darbuotojo sveikatos patikrinimas - Vairuotojo sveikatos patikrinimas - Darbuotojo sveikatos patikrinimas įmonėje

Naujamiesčio šeimos klinika

Jūsų laukia:

  • geras privažiavimas viešuoju ir visuomeninių transportu taip pat nemokamas parkavimas;
  • greitas ir kokybiškas aptarnavimas;
  • naujausia ir pažangiausia medicinos įranga.